Helten bak innholdet

Takk for at du leser denne 4-trinnsveiledningen om hvordan du kan få mest mulig ut av den selvbetjente kunnskapsbasen og gjøre den til en av de mest verdifulle ressursene dere har. Veiledningen er beregnet på alle som vil forbedre en eksisterende kunnskapsbase, samt alle som planlegger en ny kunnskapsløsning.

Les mer

KCS – Utvikle innhold basert på etterspørsel og bruk

Arbeidsmiljøet og dets innhold er i stadig endring. For servicedesker og supportteam er det en svært tidkrevende jobb å holde innholdet oppdatert, om mulig i det hele tatt. Men hvis hver bruk av en artikkel ga en mulighet til å redigere og oppdatere informasjonen i den, ville det ha stoppet flaskehalseffekten og resultert i oppdatert informasjon? I denne artikkelen skal vi se nærmere på det andre kjerneprinsippet ved KCS – hvordan vi kan håndtere og utvikle innholdet.

Les mer

KCS – Bikubementaliteten (den kollektive erfaringen)

I den tredje delen av KCS-serien, tar vi en nærmere titt på kunnskap som en kollektiv erfaring. Det faktum at den samlede kompetansen og erfaringen til en organisasjon er større enn dens individuelle deler. Her handler det om å skape engasjement og spre risiko, men uten at noen føler seg oversett.

Les mer

KCS kontra Knowledge Engineering

Hva er forskjellen mellom KCS (Knowledge-Centered Service) og Knowledge Engineering (KE), og hvordan kan supportorganisasjonen dra nytte av å gå fra KE-modus? Les hvordan en organisasjon kan gjøre alle til vinnere med fokus på umiddelbar handling og relevant innhold.

Les mer