Løft frem heltene bak servicedesken!

Skap og løft frem helter og motiverte medarbeidere bak servicedesken ved å innføre elementer av Gamification når en kvalitativ kunnskapsbase skal utarbeides og opprettholdes som et ledd i å forbedre supportleveransen. Les mer

KCS: Bruke gamification til belønning og anerkjennelse

Gamification er bruken av spilldesign og spillteknologi i en arbeidssituasjon eller en sosial setting for å motivere enkeltpersoner og team til å utføre bestemte og ofte repeterende oppgaver. Et viktig prinsipp ved KCS er å belønne og anerkjenne innsats, og det har vist seg å være en vellykket kombinasjon når det brukes med gamification til å oppnå dette, både på kort og lang sikt. I denne artikkelen vil du lære om målene for belønning og anerkjennelse, hvordan man beregner poengsummer og hvordan man styrer innholdsarbeidet med gamification.

Les mer