Bygge fundamentet for AI-teknologier med intelligent kunnskap