Hvordan bygge en kunnskapsdelende organisasjon

Kunnskap er ofte spredt overalt i en organisasjon. Kunnskap skapes og produseres i avdelinger, prosjektgrupper og til individuelle formål. Den kan bli lagret som dokumenter på en server, på den aktuelle medarbeiderens datamaskin og i kunnskapsbaser, og noen ganger blir den ikke lagret i det hele tatt. Mesteparten av den dokumenterte kunnskapen brukes sjelden, selv om den er nyttig for mange ansatte, kunder og partnere. Det skyldes at de ikke klarer å finne den eller ikke engang vet at den finnes. Det er store fordeler ved å kunne gjenbruke kollektiv kunnskap i en organisasjon. En organisasjon kan oppnå driftseffektivitet og organisasjonslæring samt fremme innovasjon og produktutvikling. For å oppnå disse fordelene kreves det imidlertid at organisasjonen har en Knowledge Management-strategi som støtter kunnskapsdeling at man bygger opp en felles kunnskapsbase – en kunnskapsdelende organisasjon.

Bygge en kunnskapsdelende organisasjon.

En Knowledge Management-strategi skaper konsekvente rutiner

Med en Knowledge Management-strategi blir det enklere for organisasjonen å skape en konsekvent prosess og arbeidsflyt for å innhente, strukturere, gjenbruke og forbedre kunnskap. Knowledge Management bør bygges inn i organisasjonens kultur, som en naturlig del av den daglige arbeidsflyten. Alle bør kunne bidra til å gjøre kunnskapsbasen bedre.

Vi i ComAround anbefaler best practice-metodikken Knowledge-Centered Service (KCS®). Du trenger altså ikke å finne opp en strategi på egen hånd. Ved å ta i bruk KCS® oppnår du store fordeler, mye raskere.

En felles kunnskapsbase som er tilgjengelig for alle

Det er trolig ikke noe nytt for deg, men jeg synes det er verdt å minne om at teknologi er en viktig forutsetning for å kunne utvikle en strategi. Uten den rette teknologien vil du ikke kunne oppnå det fulle potensialet av fordeler, selv om du har etablert en utmerket strategi.

Knowledge Management-programvaren bør støtte Knowledge Management-strategien på alle måter. Det er vanskelig å få med alle ansatte hvis teknologien er vanskelig å bruke eller hvis den ikke støtter strategien. Kanskje tenker de at strategien ikke er så viktig hvis Knowledge Management-programvaren mangler visse funksjoner? Med en brukervennlig teknologi som er tilpasset Knowledge Management-strategien, blir det lettere for de ansatte å følge strategien uten at de engang kjenner til den.
Vi anbefaler at man innhenter og strukturerer kollektiv kunnskap i en sentral kunnskapsbase som er koblet til organisasjonens forretningsprogramvare og nettsider. Alle, f.eks. ansatte, kunder og partnere, bør ha tilgang til kunnskapsbasen, men alle bør ikke kunne se og ha tilgang til alt. Ulike personer bør kunne se ulike ting, og kunne bidra med kunnskap ved å legge til, flagge og/eller forbedre den kunnskapen de har tilgang til.

En kunnskapsdelende organisasjon gir enorme fordeler

Ved å etablere en Knowledge Management-strategi og bruke en Knowledge Management-programvare som støtter strategien, vil dere oppdage store fordeler som vil hjelpe dere med å oppnå organisasjonens strategiske mål. Vellykket Knowledge Management skaper innovative ideer som resulterer i konkurransefortrinn og løser interne ineffektiviteter slik at dere kan redusere kostnadene og forbedre kvaliteten på tjenestene.

Når man innfører vellykket Knowledge Management, får man nøyaktig og relevant kunnskap som er lett å finne og bruke. Dette er viktig for at kunstig intelligens (AI), virtuelle supportassistenter (VCA) og chatboter skal kunne respondere på en intelligent måte, f.eks. ved å lære, forutse og overraske.

Knowledge Management blir grunnlaget for den fremtidige suksessen i en organisasjon. Hvis du ikke får Knowledge Management til å fungere i dag å bli en kunnskapsdelende organisasjon, havner du fort på etterskudd i forhold til konkurrentene. De fokuserer nemlig på nettopp Knowledge Management.

ComAround kan hjelpe deg oppnå en kunnskapsdelende organisasjon

Hvis du er interessert i å oppnå konkurransefortrinn ved å etablere eller reetablere en Knowledge Management-strategi og implementere en Knowledge Management-programvare som virkelig støtter den, ta kontakt med oss.

Her finner du informasjon om våre utdanning og rådgivningstjenester, samt vår Knowledge Management-programvare ComAround Knowledge™.

Forfatter: Therese Walve, ComAround, KCS Practices V6-sertifisert.

Relaterte lenker:

Whitepaper: De ti viktigste årsakene til at Knowledge Management-initiativer mislykkes

On-demand webinar: Support your service delivery with the power of knowledge

Bloggartikkel: Fire fordeler ved å velge en separat Knowledge Management-programvare

Bygge fundamentet for AI-teknologier med intelligent kunnskap

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *