Fire fordeler ved å velge en separat Knowledge Management-programvare

De rette verktøyene støtter den valgte metoden og reduserer behovet for å utvikle midlertidige løsninger. Det oppmuntrer også brukerne til å anvende de rette metodene fordi de har den rette flyten og de nødvendige funksjonene. Vi gir deg fire gode grunner til at du bør velge en separat Knowledge Management-programvare i stedet for en innebygd kunnskapsmodul.

Fordeler med en spesialisert Knowledge Management-programvareDet er viktig å velge riktig verktøy for arbeidet med kunnskapen og kunnskapsdatabasen, og mange ganger undervurderer vi forskjellen på de ulike verktøyene. Arbeidsmåtene og menneskene er viktigere enn systemene og verktøyene, noe som stemmer i og for seg, men vi mener at verktøyene ikke kommer spesielt langt bak. Hvis dere velger å jobbe med kunnskapsmetodikken KCS (Knowledge-Centered Service), blir det enda viktigere å velge et verktøy som støtter metodikken på en naturlig måte. Det er også viktig at verktøyet er designet og utformet slik at den naturlige måten å bruke verktøyet på, fører til samme atferd som metodikken anbefaler.

1. En Knowledge Management-programvare må kunne tilpasses til det faktum av kunnskapen finnes overalt

Kunnskapen finnes overalt i en organisasjon, og det er en utfordring å navigere seg frem til og få tilgang til den rette kunnskapen. For store bedrifter og organisasjoner er det umulig å ha bare én kunnskapsbase. Du må altså akseptere at kunnskapen er spredd rundt om i ulike kunnskapsbaser. Med en profesjonell, spesialisert og separat Knowledge Management-programvare kan du enkelt knytte kunnskapen sammen og integrere søkemuligheter og andre funksjoner slik at all denne kunnskapen blir tilgjengelig fra ett sted, dvs. Knowledge Management-programvaren. Det er også enkelt å bytte ut et system eller en kunnskapsbase uten at du må skifte ut hele kunnskapsplattformen din. Dermed er løsningen fremtidssikker og fleksibel med tanke på endringer

2. Organisasjonens kunnskap er det viktigste dere har

Vi er selvsagt upartiske når det gjelder kunnskapsverktøy, men vi har også en unik innsikt i fallgruvene som finnes når man undervurderer viktigheten av et godt verktøy. Et godt kunnskapsverktøy kan betraktes som et godt smøremiddel i arbeidet med kunnskap og selvbetjening.

Et spørsmål vi ofte får, er hvor man skal plassere et kunnskapsverktøy i verktøy- og systemfloraen. Fordi kunnskapen nesten alltid er en av de største verdiene selskapet eller organisasjonen har, er det viktig å behandle denne kunnskapen klokt. Den samles i en form for kunnskapsdatabase og må kunne deles og knyttes mot andre viktige systemer. Vi anbefaler alle selskaper og organisasjoner å ha et separat system til å samle selskapets største verdier, den samlede kunnskapen, i et rendyrket kunnskapsverktøy. Det er her dere skal samle det viktigste dere har, og da er det gunstig å ha et spesialisert verktøy som er beregnet for nettopp dette, å samle inn, strukturere og dele informasjonen. Det kan sammenlignes med at de fleste bruker ulike systemer for CRM, intranett, eksterne websider osv. De er spesialiserte og gode på ulike ting.

3.  Det er dumt å bli avhengig av andre

Separat og spesialisert Knowledge Management-programvare koblet til alle kanalerEn av de viktigste egenskapene til dette kunnskapsverktøyet bør være at det bygger på moderne, skalerbar og åpen teknologi og at det lett kan integreres og knyttes til ulike andre verktøy i organisasjonen, slik som saksbehandlingssystemer, intranett, CRM osv.

En konsekvens av å ha et separat spesialisert kunnskapsverktøy og for eksempel ikke bruke integrerte moduler i andre, bredere verktøy, er at man ikke trenger å bytte ut kunnskapsverktøyet og i verste fall også endre metoden rundt kunnskap bare fordi dere for eksempel velger å bytte ut intranett- eller saksbehandlingssystemet.

4.  Kvaliteten avgjør resultatet

Den fjerde og siste anbefalingen til at dere bør ha et spesialisert kunnskapsverktøy, er nettopp fordi det er et spesialisert kunnskapsverktøy. Hvis arbeidet er i en tidlig modningsfase og bare trenger å komme i gang, kan et integrert verktøy holde et stykke, men for å gå fra OK til bra eller riktig, trenger man et spesialisert verktøy. Vi kan sammenligne det må koble ekstern lyd til en TV. TV-ens høyttaler gjør det samme, det vil si at den gir lyd, og vil man krysse av for det faktum at den gir lyd, så er målet oppnådd. Hvis man imidlertid stiller høyere krav og ønsker en kraftigere, renere og mer heldekkende lyd, må man koble et spesialisert lydsystem med eksterne høyttalere til TV-en. Løsningene er svært like i teorien, men opplevelsen og resultatet blir noe helt annet. Ingen integrert TV-lyd kan bare måle seg med middelmådige spesialiserte lydanlegg som er bygd og optimalisert for én ting; å gi god lyd. Så for selskaper og organisasjoner som vil oppnå nettopp dette, anbefaler vi alle å finne et spesialisert kunnskapsverktøy som kan integreres med TV-en (les: ITSM/saksbehandlingsverktøy) og la systemene forenkle og veilede dere i arbeidet mot vellykket selvbetjening og Knowledge Management.

Ta gjerne kontakt med oss hvis vil vite mer om fordelene med et spesialisert kunnskapsverktøy.

Per Strand – Grunnlegger og Direktør, ComAround

Relaterte lenker:

Whitepaper: De ti viktigste årsakene til at Knowledge Management-initiativer mislykkes

Les om ComArounds Knowledge Management Software

On-demand webinar: Advanced Knowledge Management for Global Support Organizations

Hvordan du får medarbeiderne til å bruke det nye kunnskapsverktøyet

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *