Beregne avkastning på investeringen i Knowledge Management og utarbeide en prosjektbegrunnelse