Oppføringer av Sebastian Teeling

Hva er din organisasjons Knowledge-initiativer for 2016?

Uansett om en organisasjon skal starte Knowledge-reisen eller om de videreutvikler sine KCS-prosesser i fase II eller III, er årets første måneder tiden til å planlegge og sette målene for Knowledge-initiativene for 2016. Uansett om Knowledge-strategien stakes ut av ledelsen eller om veivalget er opp til frontlinjen, så er dette tiden til å formalisere planen, skrive ned målene og gå for en strategi som vil skape fremdrift for selskapet.