Oppføringer av Per Strand

Digitalt innfødte – en utfordring eller en styrke i supportorganisasjonen?

Uansett hva vi kaller dem, vil det fortsette å komme nye yngre grupper av mennesker som har et nytt og annet forhold til alt digitalt og all ny teknologi enn tidligere grupper. Det kan være en utfordring, men også en fantastisk styrke. Min erfaring er at organisasjoner som lykkes med å etablere god Self Service, også er flinke til å involvere yngre medarbeidere i utviklingen av løsninger. Dette gir en delvis ny måte å se teknologi på og bidrar til en forståelse av hva som er viktig for det nye, yngre publikumet.

Support-isfjellet vokser 24/7 – mulighet eller trussel?

Et stort antall tilbakevendende supportsaker som ofte håndteres manuelt av supportteamet, kan og bør kanaliseres til selvbetjening. Men den viktigste verdien skapes når vi øker servicen og gjør supportorganisasjonen viktigere og mer verdifull for hele organisasjonen. Vi leverer ekte kundefordeler. Hvordan møter vi, som servicerettede supportorganisasjoner og servicedesker, den nye generasjonen av medarbeidere, den gamle generasjonens nye atferd og den nye teknologien?

Kunnskap – Overgangen til bra nok

Den tradisjonelle oppfatningen om at alt skal dokumenteres og være perfekt, har ingenting å gjøre med hvordan vi forbruker informasjon. Supportorganisasjoner som innser dette og lykkes med kunnskapshåndtering, vil gå av med seieren. De prioriterer metoder for tidlig identifisering av nye problemer, og gjør dem om til kjente problemer med kjente løsninger.

Helten bak innholdet

Takk for at du leser denne 4-trinnsveiledningen om hvordan du kan få mest mulig ut av den selvbetjente kunnskapsbasen og gjøre den til en av de mest verdifulle ressursene dere har. Veiledningen er beregnet på alle som vil forbedre en eksisterende kunnskapsbase, samt alle som planlegger en ny kunnskapsløsning.

Del 3: Framgångsrik migrering med användarna i fokus – supporte med riktig brukerstøtte

Når migrering til nye systemer eller oppgradering av nye versjoner finner sted, kommer brukerne med spørsmål som må besvares. Disse spørsmålene havner på ulike steder i organisasjonen, vanligvis i en lokal eller sentral supportorganisasjon (såkalt servicedesk eller helpdesk etc.). 33 prosent av spurte supportsjefer over hele verden (i en studie av HDI i 2009) anser […]