Oppføringer av Per Strand

Dra nytte av KCS-funksjonaliteten i ITSM-løsningen din ved å integrere et KCS v6-verifisert verktøy i løpet av kort tid.

Flere og flere bedrifter og organisasjoner begynner nå å praktisere den kunnskapsmetodikken som kalles Knowledge-Centered Service (KCS). Metodikken er praktiseres helt klart best med støtte fra et verktøy som er KCS Verified og støtter alle de åtte prosessene i løsnings- og utviklingssløyfen. Men det finnes bare noen få programvareforhandlere og verktøy, inkludert ComAround Knowledge™, som fullt ut støtter disse prosessene.

Fire fordeler ved å velge en separat Knowledge Management-programvare

De rette verktøyene støtter den valgte metoden og reduserer behovet for å utvikle midlertidige løsninger. Det oppmuntrer også brukerne til å anvende de rette metodene fordi de har den rette flyten og de nødvendige funksjonene. Vi gir deg fire gode grunner til at du bør velge en separat Knowledge Management-programvare i stedet for en innebygd kunnskapsmodul.

Få en raskere overgang til digitale løsninger i produksjonen – ved hjelp av kunnskap

Produksjonsindustrien er i rask endring. Fremskrittene innen AI (kunstig intelligens), analyse, IoT (Tingenes internett) og 3D-printing endrer virksomheten i produksjonsindustrien og denne transformasjonen går enda raskere med digitale teknologier, plattformer og økosystemer som moderniserer de tradisjonelle verdikjedene i produksjonen. Stadig flere produksjonsbedrifter forstår at deres kollektive kunnskap og klokskap er den største uutnyttede ressursen i organisasjonen.

Digitalt innfødte – en utfordring eller en styrke i supportorganisasjonen?

Uansett hva vi kaller dem, vil det fortsette å komme nye yngre grupper av mennesker som har et nytt og annet forhold til alt digitalt og all ny teknologi enn tidligere grupper. Det kan være en utfordring, men også en fantastisk styrke. Min erfaring er at organisasjoner som lykkes med å etablere god Self Service, også er flinke til å involvere yngre medarbeidere i utviklingen av løsninger. Dette gir en delvis ny måte å se teknologi på og bidrar til en forståelse av hva som er viktig for det nye, yngre publikumet.

Support-isfjellet vokser 24/7 – mulighet eller trussel?

Et stort antall tilbakevendende supportsaker som ofte håndteres manuelt av supportteamet, kan og bør kanaliseres til selvbetjening. Men den viktigste verdien skapes når vi øker servicen og gjør supportorganisasjonen viktigere og mer verdifull for hele organisasjonen. Vi leverer ekte kundefordeler. Hvordan møter vi, som servicerettede supportorganisasjoner og servicedesker, den nye generasjonen av medarbeidere, den gamle generasjonens nye atferd og den nye teknologien?

Kunnskap – Overgangen til bra nok

Den tradisjonelle oppfatningen om at alt skal dokumenteres og være perfekt, har ingenting å gjøre med hvordan vi forbruker informasjon. Supportorganisasjoner som innser dette og lykkes med kunnskapshåndtering, vil gå av med seieren. De prioriterer metoder for tidlig identifisering av nye problemer, og gjør dem om til kjente problemer med kjente løsninger.

Helten bak innholdet

Takk for at du leser denne 4-trinnsveiledningen om hvordan du kan få mest mulig ut av den selvbetjente kunnskapsbasen og gjøre den til en av de mest verdifulle ressursene dere har. Veiledningen er beregnet på alle som vil forbedre en eksisterende kunnskapsbase, samt alle som planlegger en ny kunnskapsløsning.