Oppføringer av Lena Stormvinge

De fire viktigste fordelene med Knowledge-Centered Service

Med en effektiv Knowledge Management-strategi kan du forbedre både kundenes opplevelse av organisasjonen og de ansattes lojalitet.
Organisasjonen kan også utvikle flere innovative produkter og tjenester og skape den typen positiv endring som fører til utmerkede resultater. Å arbeide med KCS® (Knowledge-Centered Service) kan være forskjellen mellom å være middelmådig og ypperlig. KCS er en enkel idé som skaper virkelige fordeler. Ideen er at du bør integrere oppretting og vedlikehold av kunnskap i din daglige problemløsningsprosess.

Seks nyttige tips for håndtering av eldre data

Å arbeide med eldre data er et vanlig problem som det ofte skaper frustrasjoner. Denne artikkelen gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne begynne å håndtere problemet effektivt. Definisjonen av ʺeldre dataʺ (legacy data) er at informasjonen er lagret i gamle eller utdaterte formater eller på gamle datamaskiner eller systemer, og at den derfor er vanskelig å få tilgang til eller behandle.

Hvordan du får medarbeiderne til å bruke det nye kunnskapsverktøyet

Mange organisasjoner undervurderer utfordringene forbundet med implementeringen og bruken av et kunnskapsverktøy.

Du har brukt mye tid på å undersøke, velge og implementere en ny og flott teknologi, som et skybasert kunnskapsverktøy, og du er blitt fortalt at det vil revolusjonere måten organisasjonen samler bedriftens kunnskap. Men hvordan kan du være sikre på at medarbeiderne vil ta i bruk dette verktøyet i stedet for å fortsette med metoden de allerede kjenner?

Oppmuntrer du dine ansatte til å dele kunnskap?

Det hender at selskaper hemmes i utviklingen på grunn av at medarbeiderne, som sitter på verdifull informasjon og kunnskap, ikke er villige til å dele den med andre. Eller fordi det finnes teknologiske begrensninger som gjør det vanskelig for dem å dele. Resultatet blir at organisasjonen får problemer med å få tilgang til kunnskapen de […]