Oppføringer av Lena Stormvinge

Hvordan du får medarbeiderne til å bruke det nye kunnskapsverktøyet

Mange organisasjoner undervurderer utfordringene forbundet med implementeringen og bruken av et kunnskapsverktøy.

Du har brukt mye tid på å undersøke, velge og implementere en ny og flott teknologi, som et skybasert kunnskapsverktøy, og du er blitt fortalt at det vil revolusjonere måten organisasjonen samler bedriftens kunnskap. Men hvordan kan du være sikre på at medarbeiderne vil ta i bruk dette verktøyet i stedet for å fortsette med metoden de allerede kjenner?

Oppmuntrer du dine ansatte til å dele kunnskap?

Det hender at selskaper hemmes i utviklingen på grunn av at medarbeiderne, som sitter på verdifull informasjon og kunnskap, ikke er villige til å dele den med andre. Eller fordi det finnes teknologiske begrensninger som gjør det vanskelig for dem å dele. Resultatet blir at organisasjonen får problemer med å få tilgang til kunnskapen de […]