A screen with ComAroundA laptop with ComAroundA tablet with ComAroundA mobile phone with ComAround

ComAround

Knowledge™

Forbedre service med en brukervennlig self service portal

ComAround Knowledge™ er et brukervennlig verktøy for kunnskapshåndtering og self service som er spesialisert på å samle, strukturere og dele kunnskap under hele supportprosessen. Verktøyet er en skytjeneste som er KCS Verified v5. ComAround Knowledge™ integreres med ITSM-verktøy takket være ComAround Connect, som gir raskere og mer effektiv support.

Prøv ComAround Knowledge™ gratis!

Fyll ut skjemaet,ComAround Knowledge™ kostnadsfritt i 30 dager. Innloggingsinfo sendes direkte til din e-post.

Du kan komme i gang omgående og får tilgang til alle funksjonene i tjenesten, f.eks.:

  • mulighet til å tilpasse portalen på bare noen minutter slik at den matcher bedriftens profil og behov
  • tusenvis av kunnskapsartikler til programmer som Windows, Outlook, Office, Apple og Adobe
  • automatisk oversetting – kunnskapsartiklene oversettes automatisk til valgfritt språk med et enkelt klikk
  • integrert verktøy for videoinnspilling direkte i kunnskapsartiklene
*
*
*
*
Godta de generelle vilkårene og personvernpolicy *

Standard betingelser ComAround Knowledge™ Trial

 Sist endret 1 feb 2016

1. Generelt

1.1. Disse generelle vilkårene regulerer forholdet mellom den registrerte brukeren, heretter kalt Kunden, og ComAround Scandinavia AB, nedenfor kalt ComAround, når det gjelder den webbaserte gratistjenesten ComAround Knowledge™ Trial, som er basert på ComAround Knowledge™.

1.2. Ved å godkjenne disse generelle vilkårene for ComAround Knowledge™ Trial, godtar du samtidig disse vilkårene i sin helhet.

1.3. Disse vilkårene kan når som helst oppdateres av ComAround uten nærmere beskjed.

2. Avtalens omfang og gyldighet

2.1. ComAround gir en brukerlisens med en ikke-eksklusiv bruksrett til ComAround Knowledge™ Trial til Kunden. Bruksretten innebærer kun rett til å bruke ComAround Knowledge™ Trial og aktuelt materiale via grensesnittene som til enhver tid tilbys av ComAround. Kunden kan ikke produsere varige kopier av tjenesten eller det materialet som tilbys via ComAround Knowledge™ Trial. Alle andre rettigheter i forbindelse med ComAround Knowledge™ Trial som ikke uttrykkelig gis til Kunden i henhold til denne Avtalen, skal tilhøre ComAround.

2.2. ComAround Knowledge™ Trial kan bare brukes av Kunden og skal på ingen måte brukes til hjelp av virksomheter, myndigheter eller andre organisasjoner.  Tilgang til ComAround Knowledge™ Trial skal ikke spres eller legges ut på Internett, intranett eller liknende.

2.3. Disse generelle vilkårene omfatter også løpende endringer av ComAround Knowledge™ Trial som Kunden opplever i avtaleperioden.

2.4. ComAround har rett til når som helst, midlertidig eller permanent, å endre eller avbryte ComAround Knowledge™ Trial eller deler av tjenesten med eller uten beskjed til kunden. ComAround kan ikke holdes ansvarlig for kunden eller tredjepart for noen endring, midlertidig stans eller opphør av ComAround Knowledge™ Trial.
ComAround har rett til å teknisk begrense bruken av ComAround Knowledge™ Trial for eksempel ved å begrense antall samtidige brukere.

2.5. Kunden kan når som helst avregistrere seg. Avregistrering skal gjøres via post eller e-post.

2.6. ComAround Knowledge™ Trial er åpen hele døgnet, med unntak av planlagte driftsstopp, for eksempel for vedlikehold.

2.7. ComAround har rett til å stenge kundens konto med umiddelbar virkning dersom Kunden begår vesentlig avtalebrudd.

2.8. Automatisk avregistrering av brukerkontoen kommer til å utføres ved faste tidspunkter, opptil fire (4) ganger i året. For å få fortsatt tilgang til kontoen må kunden registrere seg på nytt.

3. Immaterielle rettigheter

3.1. Utover bruksretten som gis til Kunden i henhold til 2.1 ovenfor innebærer ikke Avtalen at ComAround overlater eller overfører noen immaterielle rettigheter til Kunden.

4. Overdragelse

4.1. Kunden kan ikke overføre bruksretten til ComAround Knowledge™ Trial uten skriftlig tillatelse fra ComAround. Kunden kan heller ikke overføre, leie ut, låne bort eller på annen måte overføre eller gi bort hele eller deler av ComAround Knowledge™ Trial.

4.2. ComAround har rett til å overdra sine plikter eller rettigheter iht. denne avtalen.

5. Ansvarsbegrensning

5.1. ComAround kan ikke gjøres ansvarlig, hverken juridisk eller økonomisk, for feil eller mangler. ComAround har ikke ansvar for skader eller tap, hverken direkte eller indirekte, som kan tilskrives bruken av ComAround Knowledge™ Trial, informasjon som formidles her, eller at programvaren ikke kunne brukes.

5.2. ComAround fraskriver seg alle garantier som gjelder kvalitet, drift og funksjonalitet og alle resultat av bruken av ComAround Knowledge™ Trial. ComAround gir heller ingen garanti for at ComAround Knowledge™ Trial er feilfri eller at feil og mangler kommer til å korrigeres.

5.3. ComAround tilbyr ikke personlig support. For support for ComAround Knowledge™ Trial viser ComAround til en online-support.

6. Kundens ansvar

6.1. Kunden forplikter seg til å oppbevare og håndtere passord og tilhørende instruksjoner slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse, og umiddelbart varsle ComAround hvis dette ikke følges.

6.2. Kunden forplikter seg til ikke urettmessig å få tilgang til datamaskinressursene som ComAround benytter seg av.

6.3. Kunden har ansvar for alle handlinger som vedkommende utfører via ComAround Knowledge™ Trial. Kunden går med på å holde ComAround og deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og oppdragstakere skadesløse fra alle krav som fremstilles av tredjepart på grunn av Kundens bruk av ComAround Knowledge™ Trial, Kundens brudd på generelle vilkår eller Kundens brudd på andres rett.

7. Annet

7.1. For ComAround Knowledge™ Trial gjelder aktuelle bestemmelser om personvern. ComAround håndterer all informasjon om kunder som konfidensiell for å beskytte Kundens integritet. ComAround kan ikke får gi videre kundeopplysninger og e-postadresser uten Kundens skriftlige tillatelse. Ved en rettslig kjennelse kan ComAround gi videre informasjon til de aktuelle myndighetene.

7.2. Svensk lov skal anvendes for denne avtalen. Tvister som følge av denne avtalen skal avgjøres ved voldgift administrert av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (“Instituttet”). Instituttets regler for forenklet voldgift skal gjelde med mindre Instituttet med hensyn til alvorlighetsgraden, tvistens verdi og øvrige omstendigheter bestemmer at reglene for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skal anvendes i saken. Hvis sistnevnte gjelder, skal Instituttet også bestemme om tvistenemnden skal bestå av én eller tre voldgiftsdommere. Tvistedomsprosedyren skal foregå i Stockholm og på svensk.

” It is easy to use for the end user and also for us working in the system. I really like that ComAround has a lot of articles that you can use”.

“An easy product to use, always focusing on end user experience and the importance of Knowledge. We have used it for all our users to get “zero line support”, reducing the amount of Service Requests and Incidents that never need to be”.