Del 4: Løs flere saker med selvbetjening – Få drahjelp av ledelsen og de andre sjefene

Ledelsen og de andre sjefene er viktige redskaper for å endre atferden i en organisasjon. Inkluder dem tidlig i prosessen, bruk Best Practice og referanser og gi raske tilbakemeldinger om lønnsomheten.

Les mer

Løft frem heltene bak servicedesken!

Skap og løft frem helter og motiverte medarbeidere bak servicedesken ved å innføre elementer av Gamification når en kvalitativ kunnskapsbase skal utarbeides og opprettholdes som et ledd i å forbedre supportleveransen. Les mer